سوشید

۴۰۶- یک مثال برای خصوصی سازی

بعد نیست دولتمردانی که درصدد خصوصی سازی هستند یک سری به روند شکل گیری یک مهد خصوصی در برزک کاشان بزنند. 

همه می دانیم که مهد را نمی توان یک کار اقتصادی نامید خصوصاْ که قرار باشد در یک روستا شهری شکل بگیرد که مردم آن توان پرداخت حداقل هزینه ها را نیز ندارند. 

با توجه به علاقه ای که به این کار داشتم در سال ۱۳۸۶ به اداره بهزیستی کاشان مراجعه و نحوه اجرایی شدن کار را جویا شدم. 

اداره بهزیستی کاشان مانند خیلی از اداره های دیگر حتی یک جزوه چند صفحه ای برای راهنمایی من نداشت  و به ظاهر <کارشناس مجموعه> با جملات پراکنده که محلولی از تفکرات شخصی و نظرات سلیقه ای و کمی ملات قانون و اوضاع جوی بود جوابگوی حقیر شد و نهایتاْ گفت ما یک شخصی که لیسانس مرتبط دارد به اصفهان معرفی می کنیم تا مراحل مجوز را طی نماید و آنگاه شما می توانید با همکاری هم مهد را راه اندازی کنید. 

تابستان ۸۷ این وعده شکل عملی گرفت و چند نفر جهت طی کردن دوره و دریافت مجوز از طریق همکاری شورا و بهزیستی به اصفهان معرفی شده و در اواخر تابستان یک نفر موفق به اخذ شرایط مربوط شد. 

 از ابتدای مهرماه تا امروز که سه ماه از سال تحصیلی می گذرد اداره بهزیستی کاشان به طرق مختلف سعی کرده است تا در شروع به کار این مهد وقفه انداخته و به عنوان نمونه عدم ارسال به موقع پرونده به اصفهان و عدم معرفی مربیان در نظر گرفته شده به کلاس های کارآموزی و تاخیر در بازدید از محل، نمونه هایی بر این مدعاست. در حالی که تصور می شد این اداره با دیدی بازتر همکاری مناسبی با این مجموعه داشته باشد. 

با توجه به تحقیقاتی که از منابع درون سازمانی در کاشان و اصفهان به عمل آمد نگرانی کاشان خصوصاْ کارشناس مهد بر این است که با راه اندازی یک مهد خصوصی که به استانداردها نزدیک تر از مهد دولتی موجود در روستا شهر برزک می باشد باعث رکود کار مهد دولتی شده و تا حد تعطیلی کشیده شود. 

در این بین شرکت تعاونی عماد که مجری این مهد می باشد علی الرغم صرف هزینه و وقت بسیاری که تا کنون داشته است عزم جدی دارد تا با استفاده از روش های قانونی با وجود این آفت بوروکراسی و نظرات سلیقه ای بعضی از اشخاص و سنگ اندازی هایی که از طرق بعضی از افراد مستقر در سازمانهای دولتی باعث مشکل برای مجموعه های این چنینی می شود،  تلاش خود را تا رسیدن به نتایج مناسب ادامه دهد.  

کمک دوستان در محورهای آموزشی ، معنوی و مادی راهگشاست. 

رفیعی - شرکت تعاونی عماد برزک کاشان