سوشید

۴۲۵- پیام های نهفته در بیماریها

 از وبلاگ شمسه

برخی از درمانگران معنی گرا معتقدند و در واقع مصرند که هر بیماری دارای معنای مشخصی است . از نظر این متخصصان بیماری انعکاسی است از بینش ها و روحیات منفی انسان . در این شیوه درمانی " با فهرستی از بیماریها مواجهه می شویم که هر کدام از انها محصول اندیشه ها و اعتقادات مخرب انسان است . جالب اینکه بسیاری از افراد با عمل به این شیوه معنی گرایی در برخورد با بیماری های خود به نتایج درخشانی رسیده اند . هم اکنون بعضی از مراکز درمانی در امریکا و اروپا " براساس این روش به درمان این بیماریها و ناراحتی های مراجعان خود می پردازند . از میان ده ها نوع بیماری مختلف " سعی کردیم بعضی از شایع ترین و معمول ترین ناراحتی ها و نارسایی ها را انتخاب و خلاصه ای از معانی نهفته در انها را بیاورم .

درد : نیاز به محبت " احساس گناه ( و گناه همواره جویای مجازات است )
ناراحتی های پوستی : اضطراب " ناپاکی مدفون شده گذشته " احساس تهدید
لخته شدن خون : مسدود کردن جریان شادمانی
سردردها : خود را بی اعتبار پنداشتن " انتقاد از خود
خستگی ( مفرط و مزمن ) : مقاومت " ملال " بی علاقگی نسبت به کاری که انجام می دهید
فشار خون : مشکل عاطفی دراز مدتی که حل نشده
حافظه : ترس " فرار از زندگی " ناتوانی برای دفاع از حق خود
تهوع ( عادتی ) : ترس " نپذیرفتن اندیشه یا تجربه ای ( خاص )
ناراحتی های تنفسی : ترس از فرو دادن کامل زندگی " برای خود حق زندگی قایل نشدن
بی خوابی : عدم اعتماد به فرایند زندگی
بی اشتهایی : نپذیرفتن خود " نفرت از خود " نفی زندگی خود
اعتیادها : هنگامی که ندانیم چگونه خود را دوست بداریم " فرار از خود
پراشتهایی : نیاز به حمایت " داوری درباره عواطف
زخم در دهان : دشنام و کلام نکوهیده " سرزنش و ملامت
دیابت : هیچ چیز شیرینی به جا نمانده
زخم معده : چه چیز شما را می خورد
سفید شدن ( زود هنگام ) مو : فشار " اعتقاد به فشار
یبوست : در گذشته ماندن " گاه نشانه خست
گرسنگی مفرط : نفرت مفرط از خود " وحشت و درماندگی
گلو درد : کلام خشمناک را در حلق نگه داشتن
ناراحتی های قلب : مشکلات دراز مدت هیجانی و عاطفی " عدم شادمانی
ناراحتی های غدد : عدم فعالیت ذهنی " خود را عقب نگه داشتن
عصبی بودن : ترس " تقلا " شتابزدگی " عدم اعتماد به فرایند زندگی
بیماری های مزمن : نپذیرفتن دگرگونی " ترس از اینده " احساس ناامنی .