X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۴۳۰- باور کنید

۱- باور کنید، نیروی آدمی بی کران است. 

۲- باور کنید، هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست. 

۳-باور کنید، که از عشق آفریده شده اید پس عشق را بیافرینید. 

۴-باور کنید، خورشید به خاطر شما طلوع می کند. 

۵- باور کنید، خدا هیچ گاه از بندگانش نا امید نمی شود، ولی بندگان از او چرا 

۶- باور کنید، لایق بودن هستید. 

۷- باور کنید، که اکنون مهم ترین لحظه است. 

۸- باور کنید، که روح شما قدرت صعود به ماورا را دارد. 

۹- باور کنید، که شما هم می توانید. 

۱۰- و تمام باورهای خود را از ته دل باور کنید تا زندگی شما را باور کند.