سوشید

۴۳۸- پیشنهاد به ارشاد کاشان

فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان
با سلام و احترام
با توجه به صحبت های مطرح شده در جلسه مدیران مسئول نشریات محلی در فرمانداری کاشان با حضور حضرتعالی و تاکیدی که در صورتجلسه به  عنوان ارایه پیشنهاد از سوی مطبوعات مطرح شد، موارد زیر تقدیم می گردد.

قبل از بیان راه حل، مشکلات جامعه مطبوعاتی از نظر این نشریه به صورت زیر تقسیم می شود:
1- عدم عمق داشتن مطالب، خبر، گزارش، مقالات و تصویر در نشریات
2- مسائل مادی
3- قرار نداشتن مطبوعات محلی در جایگاه واقعی خود
4- بی انگیزگی کاری در اصحاب مطبوعات
این نشریه اعتقاد دارد پتانسیل های منطقه بدون در نظر گرفتن حتی یک ریال دولتی قابلیت رفع مشکلات فوق را دارد مشروط بر آن که اداره های محترم فرمانداری ویژه و فرهنگ و ارشاد به عنوان تامین کننده این اختلاف پتانسیل و رهبری و هدایت و جهت دهی نقش خود را ایفا کنند. راه حلهای کاربردی پیشنهادی به شرح ذیل است.
1- فعال سازی و جهت دهی پتانسیل های فراوان و غیر قابل انکار قشرهای مختلف فرهیخته و دریافت مطالب و تصاویر از طریق اینترنت با ارائه تشویق هایی در قالب مسابقه و همایش و وبینار(سمینار های اینترنتی)
2- تشکیل بانک های اطلاعاتی کامل و به روز از ارگانهای دولتی و خصوصی در فرهنگ و ارشاد و برگزاری جلسات منظم و مشترک در گروههای مختلف با اصحاب رسانه و فرهنگ سازی در انتقال تلاش های آنان از طریق مطبوعات به مردم و بالعکس در رفع مشکلات مادی نشریات و نهادینه کردن جایگاه واقعی آن
3- تعریف تورهای گروهی مطبوعاتی منظم به :
الف: سازمان ها
ب: پروژه ها
ج: مناطق مختلف شهرستان اعم از روستا، شهر و شهرستان
جهت آشنایی بیشتر با عملکردهای مسئولین و انتقال آن به مردم و بالعکس و از طرف دیگر تلاش در از بین بردن سردی موجود در اصحاب رسانه
و در پایان پیشنهاد می شود با توجه به این که فرمانداری کاشان به صورت ویژه تعریف شده است می توان به مطبوعات کاشان و آران و بیدگل نگاه واحد داشت و با توجه به وجه اشتراک بسیاری که دارند از قابلیت ها و استعدادهای موجود در کنار همدیگر استفاده کرد.
با تشکر
مدیر مسئول نشریه استانی بهشت پنهان
مجتبی صادقی