سوشید

۴۴۰- ارشاد کاشان چه می کند؟

اداره ارشاد کاشان را باید از کم توان ترین و در شرایط کنونی بی خاصیت ترین اداره ای دانست که به دلایلی از جمله کمبود نیروی های متخصص فرهنگی و نداشتن فضای اداری مناسب و از همه مهمتر نداشتن بودجه کافی کاملا زمین گیر و در خود فرو رفته است کافی است آمار کارکرد این اداره را فقط در بخش شعر و ادب بررسی کنید عمق فاجعه خود را نشان خواهد داد. یک شب شعر را می توان با همکاری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری و نیز دانشگاه ها و انجمن ها ی ادبی برگزار کرد اما آیا این مقدار جنبش و تحرک هم در ما نیست که دست روی دست گذاشته ایم و بیرون را تماشا می کنیم . هرچند برکناری رییس پیشین با رفتارهای اداری دولت نهم سازگاری دارد ولی در مراسم معارفه رییس کنونی از شاعران مطرح و سرآمدان انجمن های ادبی کسی حضور داشت؟ آیا رییس محترم ارشاد تاکنون جلسه ای در باره مسایل شعر و ادب با اهل ذوق و اندیشه داشته است و  اصلا ایشان اهل شعر و ادب و شعر نوازی هستند؟

وقتی رفتار بخش دولتی فرهنگ را با شعر چنین می بینیم چه انتظار داریم که با موسیقی و نمایش که در کاشان دارالمومنین به گرمی مورد استقبال قرار نمی گیرد دلسوزانه و پدرانه رفتار شود.

جوانان ما برای یافتن الگو های فرهنگی و گذراندن وقت خود به شکلی مناسب باید به کجا روی آورند(بخوانید پناه ببرند)

آیا توجه به شعر و ادب ایرانی در کاشان کمتر از راه انداززی سیرک و آمدن آقا نیکی ارزش و ارجمندی دارد؟آیا نمی شد در شهر محتشم به مناسبت محرم شب شعری عاشورایی برگزار کرد؟ آیا فرو رفتن در خواب غفلت یا خود را به خواب زدن کافی نیست؟

از وبلاگ سبز اندیش کاشان