X
تبلیغات
زولا

سوشید

۴۵۳- مهد کودک ها

مهد کو دک و انواع آن:

مهد کودک به مرکز یا موسسه یا کانون فرهنگی – تربیتی اطلاق می شود که مسئولیت نگهداری، مراقبت، پرورش و فراهم نمودن زمینه بروز رشد استعدادهای کودکان تا سن قبل از ورود به دبستان را بر عهده دارند که با توجه به مدت فعالیت روزانه، جغرافیای فعالیت و نوع خدمات دارای انواع ذیل می باشد:

مهد کودک تمام وقت: مهد کودکی است که از ساعات اولیه روز به مدت 8 ساعت فعالیت دارد.

مهد کودک نیمه وقت: مهدکودکی است که روزانه به مدت 4 ساعت در نوبت صبح یا بعدازظهر فعالیت می نماید.

مهدکودک پاره وقت: مهدکودکی است که روزانه کمتر از 4 ساعت در تمام ایام هفته یا صرفا در روزهای خاص فعالیت دارد.

مهد کودک تخصصی: مهد کودکی است که ضمن انجام فعالیت های مهد کودک منطبق با نیازهای کودکان و توانمندیهای ایشان در یک یا چند رشته فرهنگی هنری ورزشی و … بطور تخصصی با حضور مربیان واجد مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مربوط فعالیت دارد.

مهد کودک شبانه روزی: مهدکودکی است که به صورت 24 ساعته فعالیت دارد.

مهد کودک شبانه: مهدکودکی است که به صورت شبانه از ساعت 17 تا 7 صبح روز بعد فعالیت دارد.

مهد کودک غیرانتفاعی: مهدکودکی است که توسط افراد خیر و موسسات خیریه به منظور ارائه خدمات ذیربط به صورت رایگان به کودکان اقشار نیازمند و آسیب پذیر تاسیس می شود.

مهد کودک، کودک در خانه: مهدکودکی است که به منظور ارائه خدمات ذیربط به 3 تا 7 سال در منزل مسکونی مدیر مسئول تاسیس می شود.

روستا مهد: مهدکودکی است که به منظور ارائه خدمات ذیربط به کودکان روستائی تاسیس می شود.

برخی قوانین مهد کودک ها:

 تبصره 4 دستور العمل ماده 26: شهریه مهد کودک باید در طول سال از جمله فروردین ماه به صورت ماهانه توسط مدیر مسئول دریافت شود.

تبصره 5 دستور العمل ماده 26: دریافت هرگونه وجهی توسط مهد کودک تحت هر عنوان به جز شهریه تعیین شده از سوی سازمان بهزیستی ممنوع و تخلف محسوب می شود.

تبصره 6 دستور العمل ماده 26: اولیای کودکی که به هر دلیلی از ارائه خدمات مهد کودک به کودک خود منصرف شوند اگر کودک 20 روز از خدمات ذیربط استفاده کرده باشد شهریه ماهانه قابل برگشت قلمداد می شود وگرنه شهریه به صورت روزانه محاسبه می شود.

سازمان بهزیستی هم با طرح ریزی برنامه مناسب جهت کلاسهای آموزشی مدیران و مربیان مهد کودک و برنامه های آموزشی برای والدین محیط مناسبی را برای کودکان فراهم می آورد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در مهد کودک:

تشکیل پرونده و تکمیل فرم پذیرش و ثبت نام در مهد کودک مربوطه
1- ارائه مدارک مورد نیاز در مهد کودک
2- تکمیل پرونده بهداشتی- پزشکی
3- پرداخت شهریه مهد کودک طبق بخشنامه سازمان بهزیستی
4- تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز کودک

والدین کودکان زیر شش سال می توانند به مهد کودک های خصوصی- خودکفا- پیمان مدیریت مراجعه نموده و پس از ثبت نام کودک خود از خدمات یاددهی و یادگیری کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی در سنین شیرخوارگی، نوپا و نوباره و آمادگی استفاده نمایند.

از پایگاه اینترنتی سازمان بهزیستی کشور