X
تبلیغات
زولا

سوشید

۴۶۷- زمین گرد است!

از وبلاگ سبز اندیش کاشان - دکتر عبدالرضا مدرس زاده

درست در ساعاتی که رسانه ملی و مسوولان سیاسی در آستانه ۲۲ بهمن از افتخار بزرگ ماهواره امید سخن به میان می آوردند نخستین پیامک  طنز از راه رسید که این ماهواره خبر داده است کره زمین گرد است!!!

البته همه این شوخی ها که از چندی پیش با به نمایش درآمدن مجموعه یوسف پیامبر به اوج خود رسید به معنی اهانت به حضرت یوسف و یا نادیده گرفتن اهمیت ماهواره امید نیست بلکه نشان از آن دارد که :

۱- مردم به عنوان افکار عمومی می توانند در برابر هر چیز واکنش پیش بینی نشده خاص خود را داشته باشند.

۲- بسیاری از استعدادها و نیرو و توان ها(انرژی) به دلایل گوناگون مجال رها سازی پیدا نمی کنند از این رو در اولین فرصت مناسب که حتما پنهانی و بی رد پا می باشد خود را نشان می دهد.

۳- عجالتا تفریح ارزان و مناسب و در مواردی کم خطر و دست یافتنی تر از گوشی همراه نیست از این رو می توان همه انتظار های برآورده نشده  در جاهای دیگر را از آن داشت که این دهها میلیون پیامک روزانه نشانه آن است.

۴- ادبیات مخفی و زیر زمینی که روزگاری با کتاب قاچاق و جلد سفید در پیاده روها خود را نشان می داد  اینک با همین گوشی ها به آسانی در دست هر نوجوان و جوانی خود را بروز می دهد و به آسانی به چهار گوشه کشور منتقل می شود.

۵- هم موضوع مذهبی یوسف و هم کار شگفت انگیز و ملی ماهواره امید از تیررس طنزها و هزل ها برکنار نماندند و این به معنی آن است که جامعه در این زمینه ها (سرگرمی و بروز خلاقیت ها)به اقناع و ارضا نمی رسد که چنین می کند.

۶- روشن است که سانسور یا توقیف یا تهدید و یا هر عامل بازدارنده دیگر تا امروز نتوانسته است در این راه مانعی ایجاد کند و این  به معنی آن است که مسوولان در فرهنگ سازی و گسترش ادبیات و هنر حقیقی و واقعی و نیز ارتباط صمیمانه با مردم برقرار کردن کم کاری فرموده اند. نظر شما چیست؟