X
تبلیغات
زولا

سوشید

۴۶۹- نام جاوید وطن

اولین سرود ملی ایران در زمان مظفرالدین شاه
نام جاوید وطن

 صبح امید وطن

 جلوه کن در آسمان

 همچو مهر جاودان

 وطن ای هستی من

 شور و سرمستی من

 جلوه کن در آسمان

 همچو مهر جاودان

 بشنو سوز سخنم

 که هم آواز تو منم

 همه جان و تنم

 وطنم وطنم وطنم

 بشنو سوز سخنم

 که نواگر این چمنم

 همه جان و تنم

 وطنم وطنم وطنم

 همه با یک نام و نشان

 به تفاوت هر رنگ و زبان

 همه شاد و خوش و نغمه زنان

 ز صلابت ایران جوان

 ز صلابت ایران جوان

 ز صلابت ایران جوان