X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سوشید

۴۷۳- خلاصه سمینار هدف قسمت دوم از محمود معظمی

امکان ندارد ثروتمند شوید مگر این که یک چرایی برای آن داشته باشید.
امکان ندارد موفق شوید مگر این که برنامه ای برای آن داشته باشید.
هدف چیست؟
شهرمان را آباد کنیم.
کشورمان را آباد کنیم.
فرد مفیدی باشیم.
منظور از زندگی چیست؟
این است که فقط من موفق بشوم؟
من وقتی موفق می شوم که شما موفق بشوید.

کسانی که فقط به فکر خودشان هستند خودشان را چال می کنند. آدم موفق کسی است که مجموعه اهداف و ارزش ها را در نظر بگیرید.
چرا هدف نمی گذاریم؟
1- عدم آموزش
2- ترس از شکست (ما در تربیت ترس بزرگ می شویم به عنوان مثال مادر وقتی می خواهد بچه را به مدرسه بفرستد به او توصیه می کند: - مواظب باش – زمین نخوری – غذایت را بچه ها نخورند )
3- ترس از طرد شدن یا حرف مردم (خصوصاً در ایران)
یا برای خودت هدف می گذاری و برای هدف خودت کار می کنی و یا برای هدف دیگران کار می کنی.
در ارتباط با ترس از شکست می توان مثالی زد: توماس ادیسون برای روشن کردن لامپ هزار ماده را امتحان کرد و وقتی یکی از او پرسید شما شش هزار بار شکست خورده اید و می خواهید باز ادامه بدهید؟ در جواب گفت: «دوست جوان شما از ساده ترین قانون دنیا بی خبر هستید. من شش هزار راه نساختن لامپ را پیدا کرده ام.»
به عبارت دیگر می توان گفت که شکست اصلاً وجود ندارد.. و در ارتباط با حرف مردم می توان گفت، در این دنیای بزرگ تنها دو نفر باید تو را تایید کنند و آن :
اول خودت
دوم خدا
و در نهایت می توان گفت:  آنهایی که ترس از مسخره شدن و شکست دارند اصلاً هدف ندارند.
یکی از آنچه که باعث می شود موفق نشویم باورهای غلط است.
1- پاهاتون را اندازه گلیم خودتون دراز کنید.
2- ن‍ژاد و خون
پاهایت را هرچه قدر می خواهی دراز کنید. دنیا دنیای فراوانی است و تنها چیزی که ما را محدود نگه می دارد باورمان نسبت به خودمان است.
طی کردن موفقیت زمان نمی خواهد بلکه انسان زمان می خواهد تا برای موفقیت آماده شود. ما ماشین اثبات باورهایمان هستیم.
شادکامی و موفقیت مانند احساس حقارت آموختنی است. و می باید تلاش کنیم تا آن را فراگیریم و در این مسیر کمک کنید دیگران در کنار ما رشد کنند که می تواند این نیز یکی از اهدافمان باشد. هر کسی کمک کند دیگری در کنارش رشد کند اسباب موفقیت خودش را فراهم کرده است.
مشخصات یک هدف خوب:
1- مثبت باشد.
2- قابل اندازه گیری باشد.
3- با احساس پنجگانه درآمیزد. (بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی، لامسه)
4- به نفع ما و به نفع دیگران باشد.
5- به اندازه کافی بزرگ و دور از دسترس باشد.
6- باور کردنی باشد.
7- قابل تقسیم به اهداف کوچک تر باشد.
8- هدف را شماره معکوس بگذارید.
9- مدون و نوشته شده باشد. (اهداف نانوشته آرزویی بیش نیست)
و این خلاصه ای بود از سمینار هدف قسمت دوم محمود معظمی که می توانید برای تهیه آن به نمایندگی مکتب کمال در کاشان مراجعه ک