X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سوشید

۴۹۸- بهشت پنهان حرف های من و تو

سلام
«بهشت پنهان» تفکرات و برنامه ها و نظریه های با ارزش دوستانی «نادیده» مانند شماست که با وجود ورود به هزاره سوم آنچنان مظلوم واقع شده است که وقتی از بین چهارصد هزار نفر کاشانی یکی از کوچه های ناآشنا فضای مجازی می گذرد و به آن بر می خورد، بی اختیار اشک در چشمانش حلقه می زند و بغض راه گلویش را می گیرد.
گریه می کند و

می سوزد چرا که باید فکرها خوب در انزوا باشد و کارها با سیاست های «من درآوردی» چون «اول راه بینداز و بعد جا بینداز» و گاه تئوریزه شده مانند  «مهر ورزی» در قالب «گداپروری» و گاه «اصلاحات»ی که فقط در حد شعار باقی می ماند و یک صفحه مکتوب نمی شود، این جامعه را روز به روز بیشتر و بیشتر به پرتگاه سقوط بکشاند.
دوست عزیز
نمی دانم نشریه را مجموعه فرمولهای تعریف شده بخوانیم که در قانون های نوشته شده رخ می نماید (که البته اینگونه هم هست) و یا هق هق گریه افرادی بدانیم که به خاطر عدم مجال و هزاران مانع و دشواری بدون هیچ هارمونی خاصی برروی صفحه جاری می شود و در گستره ای توزیع می گردد و به محض درآمدن با «خط و نشان» کشیدن به  ظاهر «والدین» خود روبرو می شود.
مطبوعات در جامعه ما بسان طفلی است که حتی گریه کردن هم بلد نیست و از شدت نیاز در شروع تولد آوایی ناموزون از خود بیرون می دهد و گویا زنا زاده ای است که کسی جرات نزدیک شدن به آن را ندارد و شاید در فضای عرب جاهل است که حتی گاه پدر عزم به خاک سپاری آن را می کند. گریستم وقتی استادی برای نشریه مطلبی داد و از ما خواست که نامش در مطلب آورده نشود.
بهشت پنهان جای خوش آب و هوایی نیست که پنهان شده باشد چرا که داخل خانه های ما هم از طریق ماهواره ها قابل دیدن است. «بهشت پنهان» حرف های من و تو است که می تواند برای پیشرفت جامعه مفید باشد و زیر هزارن «من» خاک «تنگ نظری» و «تفکرات سلیقه» قدرت نمایان شدن ندارد و جوانانی از پشت کوهها تلاش دارند بدون دامن زدن به محله گرایی فضایی برای نمایان کردن آن ایجاد کنند.
دوست عزیز
ما نیامده ایم خبر از افتتاح فلان پروژه ای را بدهیم که شاید نبودش «به» از شروعش در منطقه باشد. آمده ایم انسان های دلسوزی که در منطقه هستند آن را به نقد و بررسی بکشند و به دولتمردانی که یک شبه مدیر شده اند یادآور شوند که کار نکرده «به» از عمل بدون برنامه و فکر است. شاید به مرور و به این وسیله هدایت گر درست امور جامعه باشیم و گاهاً معدود نالایقانی که زمام امور را به دست گرفته اند بدانند چشم های تیزبینی آنان را به نظاره نشسته اند و تنها به آوردن و بردن خبر یک کار ناکارشناسی اکتفا نکرده اند.
البته از اینکه وقت گذاشته اید و این ماهنامه  «درهم و برهم» را مطالعه کرده و مجموعه را قابل دانسته و اشکالهای آن را مکتوب کرده اید باعث افتخار است. به خاطر اینکه روش کار ما اینگونه بوده  است.
نگفته ایم چون بلد نیستیم پس کار نکنیم. گفته ایم کار می کنیم و دوستان اشکال آن را به ما می گویند و در کادر مجموعه با بررسی در شماره بعد آن را اصلاح می کند.
در ارتباط با عنوانی که در لوگو آمده تحت عنوان «ماهنامه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان» همانطور که گفته اید منظور گستره توزیع است که در تلاشیم به آن دست یابیم. اما هدف آن نیست که این نشریه یک نشریه محلی باشد. بلکه تلاش می کنیم فضایی باشد که فکرها و برنامه های مختلف از هر خط و جناحی را که در چارچوب قانون اساسی است و به روز و مربوط به منطقه باشد به اطلاع عموم رسانده و ابزاری شود برای هدایت امور با توجه به رسالت مطبوعاتی
اما در ارتباط با استفاده مطالب از اینترنت عرض کنم که مجموعه بهشت پنهان با استفاده از فضای مجازی تلاش دارد فکر و حرف های خوب را استخراج کرده و از طریق ماهنامه به اطلاع عموم برساند. و لازم به ذکر است که این کار با هماهنگی نویسنده انجام می گیرد و گاهاً مطلب به صورت اختصاصی و بدون اینکه نویسنده آن را روی سایت خود قرار دهد از طریق ایمیل در اختیار نشریه قرار می گیرد. در این صورت با توجه به هماهنگی با نویسنده فکر می کنیم عدم ذکر سایت نویسنده  بدون اشکال باشد. به عنوان مثال مطلب «علیرضا توحیدی و نافرمانی مدنی» با هماهنگی آقای توحیدی و کسب اجازه غیر مسقیم از نویسنده ما را مختار کرد که نامی از سایت نویسنده نبریم.
اما در ارتباط با صفحه آرایی لازم به ذکر است که مجموعه از تیمی حرفه ای و برنامه کامپیوتری «ایندی زاین» که خاص این کار است استفاده می کند و آرایش ستون ها و مطالب و عکس «مهندسی معکوس» از نشریات معتبر سراسری است. در عین حال چنانچه اشکالی باشد بدون شک در جهت رفع آن کوشش خواهیم کرد.