X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سوشید

که دارد گوهری از کار خود شرم

زیر مته دندانپزشک آقای معزی بودم که دکتر این شعر را با همون حس و حال همیشگی و شوخ طبعی خاصی که دارد می خواند. خیلی برایم جالب اومد گفتم فضای مجازی هم بی نصیب نباشه 

در این بازار جزء خرمهره خر نیست 

دریغا کس خریدار گوهر نیست 

گوهر اینجا خریداری ندارد 

کسی با گوهری کاری ندارد 

چنان بازار خرمهره شده گرم 

که دارد گوهری از کار خود شرم 

مگر گوهر شناس پاک بینی 

مروت پیشه ای ذوق آفرینی 

به بازار آید و کالا ببیند 

گوهرهایی که هست آنجا ببیند 

بگیرد زیر بازوی هنر را 

جدا سازد زخرمهره گوهر را