X
تبلیغات
رایتل

سوشید

صنعت توریسم در شهرهای توریستی

در حالی که شهر برزک به عنوان یک شهر توریستی ، کشاورزی در تقسیمات کشوری معرفی شده است . تبلیغات فراوانی در رسانه های عمومی برای آن به عمل آمده است.

با توجه به سطح بالای تبلیغات که صورت گرفته،  افراد علاقمند برای دیدن وارد این شهر می شوند.

ولی متاسفانه فاقد هر گونه امکانات رفاهی برای این مهمانان می باشد.

در حالی که برای ایجاد یک اقامتگاه به ادارات مرتبط مراجعه می کنیم به جای همکاری شعاری جواب می دهند. که بعضی از این پی گیری ها در این وبلاگ آمده است.

حال این سوال پیش می آید:

۱- اگر شهر فاقد امکانات است چرا تبلیغات بی حد و اندازه صورت می گیرد.

۲- و اگر با بودجه های هنگفت، تبلیغات وسیع صورت می گیرد فکری هم برای حداقل امکانات بفرمایید.