سوشید

نامه صنف به مجامع امور صنفی کاشان

مجامع امور صنفی شهرستان کاشان

با سلام

احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند آقای ... به این اتحادیه مراجعه و پرونده صنفی نامبرده در دست اقدام می باشد لذا خواهشمند است فعلاً واحد صنفی نامبرده را فک پملپ نمائید تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

رئیس اتحادیه