X
تبلیغات
رایتل

سوشید

شهردار جدید و موانع پیش رو

در طرح نابر در حالی فرمول بذل و بخشش زمین به کشاورزان پی ریزی می شود که امکان تأمین آب ۳۰۰ هکتار از ۴۰۰ هکتار آن در هاله ای از ابهام است.

از یک طرف امکان چنین امری زیر علامت سوال و از طرف دیگر کوچک ترین تعهدی کتبی و شفاهی مبنی بر این تأمین وجود ندارد.

جای کمی تفکر و تامل دارد؛ برزک با جمعیت ۳۲۰۰ نفری ساکن (آمارگیری نفوس ۸۵) و بالاتر از دهها هزار غیر ساکن و کوهستانی بودن منطقه و سرانه بسیار پایین زمین برای برزکی مقیم و غیر مقیم و توجه به اصل مزیت نسبی، آیا این بذل و بخشش غیر کارشناسانه و ایجاد مالکیت بدون ریشه علمی، کاری درست می باشد؟ و آیندگان کار مار را تأیید خواهند نمود؟