سوشید

بودجه های سرگردان

 

مدیر مخابرات کاشان گفت: نصب و راه اندازی سیستم های دیتا در مراکز مخابراتی شهرهای برزک و جوشقان کامو از توابع این شهرستان ۶ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال هزینه در بر داشته است. (همشهری - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶)

سوال؟

۱- با صرف این هزینه چه استفاده ای از آن تا کنون صورت گرفته است؟

۲- مسئولین شهری از رئیس مخابرات گرفته تا بخشدار برزک، شهردار برزک و شورای شهر برزک چه قدمی (بخوانید چند سانتی متر قدم) در جهت استفاده از این هزینه انجام شده در شهر برزک،   برداشته اند؟