X
تبلیغات
رایتل

سوشید

واکنش یک دوست

 
مجید من که منظور تورا متوجه نمی شوم که از این کارها دنبال چه هستی
 
شورای شهر یا چیزی دیگر
 
به هر حال در سالهای گذشته منابع درامدی مردم برزک محدود بود ولی امروزه هر روز فیلد جدیدی باز میشود که مفید است یا خواهد بود
سعی کنیم داشته هایمان را تقویت کنیم تا تخریب