X
تبلیغات
رایتل

سوشید

حرف اول در جهان

اعتماد - ۱ شهریور ۱۳۸۶

رئیس جمهور گفت: «باید کاری کنیم تا مارک های خارجی از پوشاک ایران حذف شود و لباس های ایرانی در جهان حرف اول را بزند»