X
تبلیغات
رایتل

سوشید

* مطالعه ایرانیان در روز؛ ۸ دقیقه

 

«رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان:

... اکنون در کشورهای پیشرفته برای هر نفر ۱۸ جلد کتاب موجود است در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۱۱جلد، برای کشورهای جهان سوم ۸ جلد و در ایران برای هر نفر ۶ جلد کتاب وجود دارد. وی افزود: این آمار نشان می دهد که سطح مطالعه در کشور پایین آمده است و مطالعه برای افراد باسواد در شبانه روز فقط ۸ دقیقه است.»(۱)

 

(۱) روزنامه جام جم پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۶