X
تبلیغات
رایتل

سوشید

* توانایی شورای شهر، بخشداری، شهرداری

 

تفاوت شهر و روستا در داشتن و نداشتن زیرساخت ها می باشد.

حال که به همت دلسوزان برزک از لحاظ تقسیمات کشوری اسم شهر بر روستای برزک سنگینی می کند بد نیست عزیزان جهت عملی شدن وجود زیر ساخت ها تلاش بیشتری بنمایند.

همانطور که در مطالب قبلی ارائه شد وجود تلفن های دبلیو ال ال نه تنها زیرساخت مناسبی برای یک روستا هم نمی باشد و جهت تعویض آن شایسته است قدمی اساسی برداشته شود(پیش کش شورای شهر و مسئولین برزکی)

اما

تقاضا می شود از تغییر تلفن های سیم دار قبلی و استفاده از سوئیچ مستعمل قهرود جلوگیری به عمل آید.

هرچند استفاده از لفظ سوئیچ پکیده قهرود در جمع فرماندار  و مسئولین در جلسه سفیران خدمت خاطر عزیزان را آزرده نمود اما حال که بحث عمومی شد و همگان پی بردند قرار است چه بلایی بر سر مخابرات به اصطلاح شهر برزک بیاید؛ توانایی شورای شهر، بخشداری و شهرداری و مسئولین را نمایان می سازد تا چه حد توانایی جلوگیری از این امر و تغییر سیستم بی سیم به سیم دار را دارند.