X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۶۵- شروع به کار تعاونی عماد

 

شرکت تعاونی عماد برزک کاشان تحت شماره ۳۶۸۲ ثبت شرکت های ثبت کاشان با ۷۳ عضو و به  مسئولیت اینجانب به  صورت رسمی شروع به کار نمود.

با توجه به اینکه اموری هست که از یک طرف نیاز عمومی می باشد و از طرف دیگر بخش خصوصی و دولتی به دلایلی وارد آن نمی شود. از اینرو این شرکت جهت پوشش دادن به این امور شکل گرفت.

هر چند در مملکت ما کنار هم قرار گرفتن قابلیتهای متفاوت و مدیریت مشارکتی در قالب شرکت های تعاونی، نه تنها توجه نشده است بلکه از یک طرف نگرش مثبتی نسبت به آن وجود ندارد و از طرف دیگر حتی سنگ اندازی های گوناگونی در مسیر آن از ارگانهای دولتی دیده می شود. در عین حال بنا داریم با کمک دوستان قدمی  مثبت در این راستا برداریم.

از اینرو با کمک و همکاری دوستان کارگروه هایی تخصصی در محور های مختلف تشکیل شد و مقرر گردید؛ تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط و حرکت در جهت امور اجرایی طرح های تعریف شده در دستور کار قرار گیرد.

کارگروه های شرکت تعاونی عماد برزک کاشان در حال حاضر عبارتند از:

۱- کارگروه آموزش (تقویت بنیه علمی دانش آموزان برزکی - کلاس های جانبی - پی گیری ایجاد یک ISP  در برزک)

۲- کارگروه GIS (خدمات فنی مرتبط در کلیه امور)

۳-  کارگروه تربیت بدنی (ایجاد سالن ورزشی  و دوره های ورزشی در برزک)

۴- کارگروه صنایع (ایجاد واحدهای صنعتی مرتبط با منطقه)

جزئیات بیشتر در پست های بعدی به اطلاع دوستان خواهد رسید راهنمایی خود را از ما دریغ نفرمایید.