X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۶۶- سکوت مخابرات کاشان

 

کارگروه آموزش(پی گیریISP) شرکت تعاونی عماد برزک کاشان روز چهارشنبه به همراه رئیس سابق شورای اسلامی شهر برزک جهت بررسی پاره ای از مشکلات به مخابرات کاشان و به دیدار رئیس ارتباطات راه دور این مرکز رفت.

با توجه به اینکه استفاده از اینترنت در شهر برزک مستلزم زیرساخت مناسب دارد و از طرفی سویئچ WLL برای آن مناسب نیست خواستار تعویض این سوئیچ شد.

مسئول مربوطه که سعی داشت عدم سرمایه گذاری جهت تعویض این سوئیچ نامناسب را با تعریف و تمجید از آن به نوعی پوشش دهد، وقتی با صحبت های کارشناسی گروه مواجه گشت چاره ای جز سکوت ندید.

در پایان مقرر شد کارگروه مزبور در هفته پیش رو به رئیس مخابرات و مسئولین دیگر مراجعه تا فکری برای این عدم توجه صورت گیرد.