X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۶۷- درود بر مردم توانای برزک

 

در بحث مخابرات برزک با ۱۵۰۰ مشترک چنانچه شخصی از پیرزن گرفته تا پیرمرد، از جوان تا نوجوان؛ یک قبض، فقط و فقط ۲ هزار تومانی تلفن خود را فراموش کند و نپردازد، مخابرات بعد از ۱۰ روز تلفن وی را بدون اطلاع وی قطع می کند.

ولی چنانچه این جمع عظیم مشترک، خدمات معقولی را که همه جای کشور از مخابرات ارائه می شود طلب نمایند؛

کجاست گوش شنوا