X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۷۸- تهرانی ها سهم شیر ما را می خورند

 

بررسی های آماری سال (۲۰۰۷-۱۹۹۵) نشان می دهد که تولید انواع شیر در دنیا با رشد متوسط ۱/۵۴ درصد از ۴/۵۳۹ میلیون تن در سال ۱۹۹۵ به ۷/۶۰۸ میلیون تن در سال ۲۰۰۶ رسیده است. قاره اروپا با ۶/۳۸ درصد تولید شیر بیشترین سهم تولید شیر در دنیا در این دوره را به خود اختصاص داده است و قاره آسیا و آمریکا با ۲۹ و ۲۴ درصد از سهم تولید دنیا در رده های بعدی قرار دارند. سالانه حدود شش تا هفت درصد از شیر تولیدی دنیا در بازارهای جهانی مبادله می شود و مابقی آن در بازارهای داخلی به مصرف می رسد. از دهه ۱۹۸۰ کشورهای توسعه یافته از جمله کشورهای اروپایی به منظور تثبیت قیمت بازار و به صورت هماهنگ روند رشد تولید شیر خود را کاهش داده اند به طوری که رشد تولید شیر در دوره مورد نظر در کشورهای اروپایی به طور سالانه یک درصد رشد منفی داشته است. در صورتی که در کشورهای در حال توسعه به منظور تامین حداقل نیازهای غذایی خود و دستیابی به استانداردهای مطلوب غذایی سرمایه گذاری مناسبی را در جهت رشد تولید شیر و فرآورده های آن به عمل آورده و سهم خود را در تولید شیر افزایش داده اند به طوری که رشد تولید شیر در قاره آسیا ۳/۴ درصد در سال بوده است.

... متوسط مصرف سرانه شیر در جهان حدود ۹۸ کیلوگرم است اما توزیع آن در بین کشورهای مختلف، ناموزون است.

... در بین استان های سراسری کشور، استان تهران، خراسان، اصفهان، مازندران، آذربایجان شرقی و خوزستان بیشترین سهم از تولید شیر خام را دارا می باشند و حدود ۵۰ درصد از شیر کشور در این مناطق تولید می شود. استان تهران با ۸/۹ درصد سهم از کل تولید رتبه اول کشور می باشد.

... مصرف سرانه شیر و فرآورده های لبنی در مناطق شهری ۹۲ کیلوگرم و در روستاها ۵/۷۶ کیلوگرم می باشد.

...۳۹ درصد از شیر یارانه ای در سال ۱۳۷۹ در استان تهران توزیع شده است این در حالی است که سهم جمعیت شهری استان حدود ۵/۲۵ درصد کشور است.(۱)

 

(۱) روزنامه ایران چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۶