X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۱۹۰- انتقاد به جا و به مورد

 

اگر دیدی به جا و به مورد، انتقاد می کنی، ترس از این که از چه کسی انتقاد می کنی، نا به جا و بی مورد خواهد بود.