X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۲۱۸- چگونه شخصیت خودرا بشناسیم

   به نام حق                                            دی ماه 86                                            
موضوع :چگونه شخصیت خودرا بشناسیم

"حتماً در ارتباطات روزمره و کاری خود با دیگران ازاین قبیل واژه ها زیاد شنیدید و شاید هم زیاد به کار برده باشید:
یکدنده-قابل اعتماد-آبدیده-خوددار- بدگمان-حساس-موذی-ترسو-وظیفه شناس و...   .
تمام اینها برداشتها و ادراکات مختلفی است که نسبت به شخصیت افراد وجود دارد.آنچه که ما در گفتارهای عامه مردم در مورد شخصیت فلان کس می شنویم در حقیقت برداشت شخصی است از واکنش ها ، طرزتفکـّرها ، رفتار،حرکات و طرز برخوردهای افراد که منحصر به خود فرد است و طبیعتاً فرد دیگر برداشتی متفاوت خواهد داشت که این ممکن است بسیار به واقعیت نزدیک یا دارای دارای خطائی صد درصد باشد،میزان صحیح یا غلط بودن  بستگی به سطح تخصص، ویژگی های شخصیتی خود فرد ،محیط و فرهنگ دارد اگر ما بتوانیم شخصیت واقعی خودمان را بشناسیم شاید بهتر بتوانیم دیگران را بشناسیم یا در مورد درست یا غلط بودن قضاوت دیگران نسبت به شخصیت خودمان آکاه شویم."(1)
"انسان ها از بسیاری جهات زیستی با هم مشابهند مثل:غذا خوردن تنفس ،خواب درمقابل در بسیاری جهات متفاوت؛ مثل روش فکر کردن تشریح محیط اطراف ،چگونگی واکنش در برابر محیط و .... این ها همان تفاوت های فردی است که در افراد وجود دارد.
شخصیت یکی از عوامل موثر در ایجاد تفاوت های فردی است "(2)
"راه های گونا گونی برای شناخت شخصیت وجود دارد؛یکی از راه های شناخت شخصیت خود ودیگران استفاده از الگوی مبتنی بر پنج وضعیت است :
1-برونگرا :این ها افرادی هستند که پیوسته ابراز نظر میکنند
2-سازشکار: اینها افرادی هستند دارای روحیه همکاری ،قابل اعتماد ،مطمئن واز نظر فطرت خوب
3-با وجدان:افراد مسئولیت پذیر ،وابسته،هدفگرا (می کوشند به هدف خود برسند )
4-از نظر عاطفی با ثبات:این افراد آرام، علاقمند، احساسی ،عصبی، مضطرب ودر برابر تنش گاهی احساس امنیت و گاهی احساس نا امنی می کنند.
5-تجربه اندوز:افرادی تخیلی ،از نظر هنر با احساس ،اهل تفکر و تعقلند"(3)

"شما جزء کدام دسته یا دسته ها هستید؟با کمی دقت در رفتار های روزمره، طرز فکر ،چگونگی واکنش های خود  نسبت به رفتار های دیگران ،و... میتوانیم خود را در یکی یا ترکیبی از پنج وضعیت ذکر شده قرار دهیم .
دانستن اینکه چه شخصیتی داریم می تواند به ما درتصمیم گیری های پیشرو، فرصت های شغلی ،انتخاب همسر ،محیط زندگی،چگونگی ارتباط با دیگران ،رفتار بهتر ،واکنش های درست به رفتار های دیگران ودر یک نگاه کلی ساختن آینده ای بهتر کمک کند. "(1)
                 

                                                                     گرد آورنده :جواد جهانی
                                                                          لیسانس مدیریت
Email:j_javadjahani@yahoo.com                                                       
منبع:
1)گرد آورنده
2) دکتر حسین صفر زاده«تئوری های مدیریت ص397»انتشارات پوران پژوهش
3) دکتر استیفن  پی رابینز " Stephen p. Robbins"«مبانی رفتار-ص 54-55 »انتشارات دفتر پزوهش های فرهنگی