X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۳۱- قهقهه ، باعث کاهش استرس می شود.بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان ، قهقهه میزان هورمون های استرس را در خون کاهش می دهد.

پژوهشگران دانشگاه پزشکی لوما لیندا ، با نمایش یک فیلم کمدی ، 16 مرد را در موقعیت خنده آور قرار دادند و میزان هورمون های استرس مانند کورتیزول ، اپی نفرین و دوپاک را در خون آنان ، قبل ، حین و بعد از نمایش فیلم ، اندازه گیری کردند .

نتایج این بررسی که در همایش علمی زیست شناسی تجربی 2008 مطرح شد ، نشان می دهد ، هورمون های استرس در خون افراد ، بر اثر تماشای فیلم خنده دار به میزان چشمگیری کاهش می یابد .

به گفته پژوهشگران : قرار گرفتن در موقعیت های مثبت ، با کاهش هورمون های استرس ، از عوارض ناشی از افزایش مزمن این هورمون ها پیشگیری می کند .

محققان با توجه به نتایج این پژوهش توصیه می کنند ، در برنامه های کاهش استرس و فشار های روانی از موقعیت های خنده آور ، استفاده شود .