X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۳۴۷- کمک همه برای من

مدت طولانی است که در تلاشم تا بسنجم توانایی خود را در فرهنگ سازی تعاون و شک ندارم در کنار هم بودن و کنار گذاشتن خودپرستی ها می تواند نتایج درخشانی را به بار آورد.
پنج آسیب کار گروهی که در کتاب «پنج دشمن کار تیمی – پاتریک لنچیونی» بدست آوردم عبارت است از:
- نبود اعتماد
- ترس از برخورد
- نبود تعهد
- پرهیز از مسئولیت پذیری
- بی توجهی به نتیجه کار
با تجربه ای که در این مدت به دست آوردم علاوه بر موارد فوق می توان به مواردی دیگر نیز اشاره کرد.

یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مانع بر سر کار گروهی ریشه در شخصیت افراد دارد که با توجه به شکل گیری غلط آن در طول دوران زندگی ناشی از ضعف سیستم خانوادگی، آموزشی، اجتماعی و طبقاتی به مرحله بلوغ خود نرسیده و تلاش می شود تا از راه ثبت فعالیت شخص گرا آبی بر آتش آن ریخته شود.
مسئله دومی که می توان به آن اشاره کرد آن است که اگر گروهی شکل می گیرد تا کاری به سرانجام رسد؛ فکر و ذهن تک تک افراد بر آن قرار می گیرد که چگونه می توان از نتایج گروه برای خود بهره گرفت. در واقع به جای شعار کمک همه برای هم، کمک همه برای من جایگزین می گردد.
البته و صد البته کسی بخیل رشد یک فرد نیست ولی فرد نمی داند زمانی موفقیت صد چندان می گردد که همه با هم و در کنار هم و همدوش قرار گیرند و تک روی چیزی نیست جز حرکت های متضاد که برآیند آن جز عقب گرد نمی باشد. همانگونه که تا کنون دیده ایم.