X
تبلیغات
رایتل

سوشید

۴۲۹- همایش ملی توسعه تجارت الکترونیکی

بکارگیری تجارت الکترونیکی در دنیای رقابتی امروز سبب پیشرفت روزافزون کشورهای توسعه یافته و درحال رشد در زمینه توسعه تجارت و افزایش درآمد ملی گردیده است. در این راستا   اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان رضوی در نظر دارد با همکاری     سازمان بازرگانی خراسان رضوی  اولین همایش ملی   "  توسعه تجارت الکترونیکی  "   را با تاکید  بر توسعه صادرات غیر نفتی در 12 و 13 اسفند ماه سال جاری در مشهد مقدس و با عنایت به محور های زیر برگزار نماید :

1- سیر تکاملی تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
2- راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی
3- الگوهای موفق دنیا در تجارت الکترونیکی
1-3- گردشگری الکترونیکی                    E-TOURISM
2-3- خدمات بازرگانی الکترونیکی           E-SERVICING
3-3- بانکداری الکترونیکی                      E- BANKING
4-3- بازار سرمایه ( بورس)  الکترونیکی       E-BOURSE
4- زیر ساخت های تجارت الکترونیک
• نرم افزاری
- قوانین نرم افزار تجارت الکترونیکی
- امنیت در تجارت الکترونیکی
- تجارت الکترونیکی و گمرک               E-CUSTOM    
- تجارت الکترونیکی و بیمه               E-INSURANCE
- تجارت الکترونیکی و حمل و نقل   E- TRANSPORT
• سخت افزاری
- شبکه (فیبر نوری)
- سایت های مخابراتی
5- نیازهای یک شرکت در راستای انجام تجارت الکترونیکی
• استاندارد تجارت الکترونیکی     EDIFACT
• نرم افزارهای تجارت الکترونیکی
• شبکه ارتباطی تجارت الکترونیکی
بدینوسیله از کلیه اساتید، دانشجویان، فعالان اقتصادی و صاحبنظران امر دعوت می شود مقالات علمی خود را حداکثر تا تاریخ 25/10 /87 به آدرس پست الکترونیکی ec.hamayesh@ mccim.org   ارسال نمایند. شایان ذکر است اطلاعات کامل همایش و نحوه نگارش مقالات در سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد به آدرس www.mccim.org در دسترس می باشد.